PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH GIANG
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1ANguyễn Thị Thu Hằng
2Tiếng Việt1BNguyễn Ngọc Hà
3Tiếng Việt1CHà Thị Hằng
4Tiếng Việt2ANguyễn Thị Quế
5Tiếng Việt2B Nguyễn Thị Hồng Hạnh
6Tiếng Việt2C Đào Thị Doan
7Tiếng Việt2D Bùi Thị Bình
8Tiếng Việt3AVũ Thị Bích
9Tiếng Việt3BPhạm Thị Thu Hà
10Tiếng Việt3CNguyễn Thị Liễu
11Tiếng Việt3D Phạm Thị Thanh Thúy
12Tiếng Việt4AHồ Thị Quỳnh Phương
13Tiếng Việt4BTrần Thị Bích Ngọc
14Tiếng Việt4CNguyễn Thị Ngọc Anh
15Tiếng Việt5A Nguyễn Thị Thu Hường
16Tiếng Việt5BBùi Thị Yến
17Tiếng Việt5CĐào Thị Lượng
18Tiếng Việt5DNguyễn Thị Hồng Hải