PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH GIANG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
GK5-00053 Mĩ thuật 5Hoàng Minh Phúcsách giáo khoa 5 (M) Trong kho
GK5-00052 Mĩ thuật 5Nguyễn Thị Nhungsách giáo khoa 5 (M) Trong kho
GK5-00051 Giáo dục thể chất 5Phạm Thị Lệ Hằngsách giáo khoa 5 (M) Trong kho
GK5-00050 Âm nhạc 5Hồ Ngọc Khảisách giáo khoa 5 (M) Trong kho
GK5-00049 Công nghệ 5Bùi Văn Hồngsách giáo khoa 5 (M) Trong kho
GK5-00048 Tin học 5Quách Tất Kiênsách giáo khoa 5 (M) Trong kho
GK5-00047 Đạo đức 5Huỳnh Văn Sơnsách giáo khoa 5 (M) Trong kho
GK5-00046 Hoạt động trải nghiệm 5Đinh Thị Kim Thoasách giáo khoa 5 (M) Trong kho
GK5-00045 Hoạt động trải nghiệm 5Phó Đức Hòasách giáo khoa 5 (M) Trong kho
GK5-00044 Khoa học 5Đỗ Xuân Hộisách giáo khoa 5 (M) Trong kho
GK5-00043 Lịch sử và Địa lí 5Nguyễn Trà Mysách giáo khoa 5 (M) Trong kho
GK5-00042 Tiếng Việt 5 tập haiNguyễn Thị Ly Khasách giáo khoa 5 (M) Trong kho
GK5-00041 Tiếng Việt 5 tập mộtNguyễn Thị Ly Khasách giáo khoa 5 (M) Trong kho
GK5-00040 Toán 5 tập haiTrần Nam Dũngsách giáo khoa 5 (M) Trong kho
GK5-00039 Toán 5 tập mộtTrần Nam Dũngsách giáo khoa 5 (M) Trong kho
12345678910...