PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH GIANG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00024 Hướng dẫn dạy học môn Khoa học theo chương trình giáo dục phổ thông mới Đào Đức DoãnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00023 Hướng dẫn dạy học môn Đạo Đức theo chương trình giáo dục phổ thông mới Đào Đức DoãnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00022 Hướng dẫn dạy học môn Nghệ thuật tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới phần Mĩ thuậtNguyễn Thị ĐôngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00021 Hướng dẫn dạy học Toán theo chương trình giáo dục phổ thông mớiĐỗ Đức TháiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00020 Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông mớiĐinh Thị Kim ThoaSách nghiệp vụ Trong kho
TK-3-00350 Ôn luyện và kiểm tra Toán 3 tập 1Vũ Dương Thụysách tham khảo lớp 3 Đang mượn
SNV-00019 Hướng dẫn dạy học môn Lịch sử và Địa lí tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mớiPhạm Hồng TungSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00018 Hướng dẫn dạy học Môn Tin học và công nghệ theo chương trình giáo dục phổ thông mớiHồ Cẩm HàSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00017 Hướng dẫn dạy học Môn Tin học và công nghệ theo chương trình giáo dục phổ thông mớiHồ Cẩm HàSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00016 Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Việt theo chương trình giáo dục phổ thông mớiĐỗ Ngọc ThốngSách nghiệp vụ Trong kho
NV-4-00132 Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp tích cực môn Tiếng Việt lớp 4 tập 2Đỗ Xuân Thảosách nghiệp vụ 4 Trong kho
NV-1-00199 Dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiLê Phương Ngasách nghiệp vụ 1 Trong kho
NV-1-00198 Dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiLê Phương Ngasách nghiệp vụ 1 Trong kho
NV-1-00197 Dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiLê Phương Ngasách nghiệp vụ 1 Trong kho
NV-1-00196 Dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiLê Phương Ngasách nghiệp vụ 1 Trong kho
12345678910...