PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH GIANG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TK-1-00174 Tập viết 1 tập 1Nguyễn Thị Hạnhsách tham khảo lớp 1 Trong kho
NV-1-00149 Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiLê Phương Ngasách nghiệp vụ 1 Trong kho
NV-1-00148 Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiLê Phương Ngasách nghiệp vụ 1 Trong kho
NV-1-00147 Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiLê Phương Ngasách nghiệp vụ 1 Trong kho
NV-1-00146 Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiLê Phương Ngasách nghiệp vụ 1 Trong kho
NV-1-00145 Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiLê Phương Ngasách nghiệp vụ 1 Trong kho
NV-1-00144 Hướng dẫn dạy học môn Toán lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiVũ Quốc Chungsách nghiệp vụ 1 Trong kho
NV-1-00143 Hướng dẫn dạy học môn Toán lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiVũ Quốc Chungsách nghiệp vụ 1 Trong kho
NV-1-00142 Hướng dẫn dạy học môn Toán lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiVũ Quốc Chungsách nghiệp vụ 1 Trong kho
NV-1-00141 Hướng dẫn dạy học môn Toán lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiVũ Quốc Chungsách nghiệp vụ 1 Trong kho
NV-1-00140 Hướng dẫn dạy học môn Toán lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiVũ Quốc Chungsách nghiệp vụ 1 Trong kho
NV-1-00139 Hướng dẫn dạy học Mĩ thuật lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiBạch Ngọc Diệpsách nghiệp vụ 1 Trong kho
NV-1-00138 Hướng dẫn dạy học Mĩ thuật lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiBạch Ngọc Diệpsách nghiệp vụ 1 Trong kho
NV-1-00137 Hướng dẫn dạy học Mĩ thuật lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiBạch Ngọc Diệpsách nghiệp vụ 1 Trong kho
NV-1-00136 Hướng dẫn dạy học Mĩ thuật lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mớiBạch Ngọc Diệpsách nghiệp vụ 1 Trong kho
12345678910...