PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH GIANG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thị Khánh Ngân
   Sinh ngày: 18/05/2011  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Khu 6
   Thành tích:    Đạt giải ba giao lưu viết chữ đẹp cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thanh Thùy
   Sinh ngày: 19/12/2011  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Khu 3
   Thành tích:    Đạt giải khuyến khích giao lưu viết chữ đẹp cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Bùi Hoàng An
   Sinh ngày: 16/01/2011  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Khu 6
   Thành tích:     Giải đặc biệt giao lưu trạng nhí Victoria
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thùy Dương
   Sinh ngày: 02/04/2011  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Khu 1
   Thành tích:     Giải nhất giao lưu trạng nhí Victoria
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Hữu Đức
   Sinh ngày: 12/02/2011  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Khu 2
   Thành tích:     Giải đặc biệt giao lưu trạng nhí Victoria
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Diệu Hằng
   Sinh ngày: 17/05/2011  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Hiệp Lực
   Thành tích:     Giải nhì giao lưu trạng nhí Victoria, giải khuyễn khích giao lưu viết chữ đẹp cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Phan Minh Hiếu
   Sinh ngày: 30/11/2011  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Khu 2
   Thành tích:     Giải ba giao lưu trạng nhí Victoria
   Năm học: 2018 - 2019
   Lê Gia Khánh
   Sinh ngày: 01/06/2011  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Khu 6
   Thành tích:     Giải nhì giao lưu trạng nhí Victoria
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Phương Linh
   Sinh ngày: 27/06/2011  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Khu 6
   Thành tích:     Giải nhất giao lưu trạng nhí Victoria
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Bảo Vân Nga
   Sinh ngày: 15/02/2011  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Khu 6
   Thành tích:    Đạt giải khuyến khích giao lưu viết chữ đẹp cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
123456