PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH GIANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2024
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai07:45:40
2Khách vãng lai07:35:19
3Khách vãng lai07:22:13
4Khách vãng lai07:05:11
5Khách vãng lai07:02:59
6Khách vãng lai07:02:51
7Khách vãng lai06:55:37
8Khách vãng lai06:48:16
9Khách vãng lai06:41:17
10Khách vãng lai05:47:54
11Khách vãng lai05:47:53
12Khách vãng lai05:47:51
13Khách vãng lai05:47:49
14Khách vãng lai05:47:49
15Khách vãng lai05:47:49
16Khách vãng lai05:47:49
17Khách vãng lai05:47:49
18Khách vãng lai05:47:49
19Khách vãng lai05:47:49
20Khách vãng lai05:47:49
21Khách vãng lai05:47:35
22Khách vãng lai05:47:35
23Khách vãng lai05:47:35
24Khách vãng lai05:47:35
25Khách vãng lai05:47:35
26Khách vãng lai05:47:35
27Khách vãng lai05:47:35
28Khách vãng lai05:47:35
29Khách vãng lai05:47:35
30Khách vãng lai05:47:35
31Khách vãng lai05:47:35
32Khách vãng lai05:31:17
33Khách vãng lai05:27:08
34Khách vãng lai04:29:40
35Khách vãng lai04:09:14
36Khách vãng lai02:47:16
37Khách vãng lai02:47:11
38Khách vãng lai00:12:37
39Khách vãng lai00:12:17
40Khách vãng lai00:11:54
14 7 2024