PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH GIANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai06:38:34 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai06:35:43 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai06:29:49 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11889
4Khách vãng lai06:10:12 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11526
5Khách vãng lai05:57:16 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11596
6Khách vãng lai05:56:44 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01261
7Khách vãng lai05:49:52 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
8Khách vãng lai05:30:09 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
9Khách vãng lai05:01:19 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5732
10Khách vãng lai04:43:08 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
11Khách vãng lai03:50:55 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
12Khách vãng lai03:36:43 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11868
13Khách vãng lai03:34:30 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
14Khách vãng lai03:09:50 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
15Khách vãng lai03:02:16 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=348
16Khách vãng lai02:29:48 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GK-2-00061
17Khách vãng lai02:28:18 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10323
18Khách vãng lai02:19:05 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
19Khách vãng lai01:58:12 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
20Khách vãng lai01:46:27 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GK-2-00060
21Khách vãng lai01:23:26 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TK-3-00092
22Khách vãng lai01:18:33 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=363
23Khách vãng lai01:10:15 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11891
24Khách vãng lai01:08:21 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11873
25Khách vãng lai00:53:39 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GK-2-00062
26Khách vãng lai00:42:48 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
27Khách vãng lai00:41:28 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10325
28Khách vãng lai00:39:43 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=359
29Khách vãng lai00:38:53 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01256
30Khách vãng lai00:16:43 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11870
31Khách vãng lai00:13:41 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
20 11 2018