PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH GIANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai01:00:14 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai00:55:32 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai00:26:15 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/default.aspx
4Khách vãng lai00:09:43 http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11521
17 1 2019